DSBackup

DSBackup je program pro automatizované zálohování. Zálohování je možné spouštět i ručně.

Umožňuje vytvářet plné nebo diferenciální (rozdílové) zálohy.

Každou zálohu ukládá komprimovanou do samostatného souboru pojmenovanou dle data vytvoření. Je tedy možné v případě, že je dostatek prostoru, archivovat libovolné množství záloh a vrátit se případně i ke vzdálenější historii.

Zálohy jsou komprimovány pomocí programu 7zip.

Umožňuje odeslat email o proběhlé záloze nebo v případě chyby.

Umožňuje spustit nějaký program před nebo po záloze.

Je k dispozici grafické uživatelské prostředí pro nastavení zálohovacích úloh nebo jejich spouštění.

Licence – Freeware. Program můžete používat zdarma.

DSBackup.exe je program bez grafického rozhraní, který se spouští z příkazového řádku.

Je možné ho spustit s parametrem, kterým je jméno souboru s nastavením zálohovací úlohy. Popřípadě i více jmen oddělených středníkem. Je možné použít i masku pro více souborů.

Zálohovací úlohy se provádějí postupně.

Příklad:

DSBackup.exe s:\uloha1.dsbackup;s:\uloha2.dsbackup;c:\*.dsbackup

Pokud se neuvede žádné jméno souboru s nastavením zálohovací úlohy, tak spustí zálohu ze souboru s názvem DSBackup.ini, který musí být ve stejné složce jako DSBackup.exe.

Ze souboru DSBackup.ini, se případně bere nastavení Globální konfigurace, pokud se na něj nastavení zálohovací úlohy odvolává.

Zálohovací úlohu je možné spouštět několika způsoby.

1. Je možné si udělat zástupce na ploše a úlohu spouštět tímto zástupcem.

2. Je možné si udělat zástupce na ploše s parametrem pro vypnutí počítače po proběhnutí zálohy. Místo vypínání počítače je pak možné spustit tohoto zástupce. Tím proběhne záloha a počítač se vypne.

3. Je možné DSBackup spouštět pomocí plánovače úloh systému Windows. Toto použití je vhodné pro automatické zálohovaní serverů, NAS a pod.

Další možné parametry:

/debug – v normálním režimu se výstup ukládá do logu. Při použití tohoto parametru se vypisuje na obrazovku.

/full – vynutí plnou zálohu místo rozdílové

/shutdown – po vykonání zálohy se vypne počítač

/hibernation – po vykonání zálohy se počítač uvede do stavu hibernace

/disable_mail – zakáže odeslání emailu, i když je to v nastavení zálohovací úlohy požadováno

Soubor s nastavením úlohy je nejjednodušší vytvořit pomocí programu DSBackupGUI.

Pro kompletní práci s více úlohami je určena program DSBakupM

DSBackup je možná stáhnout zde: www.ds-soft.cz/soubory/DSBackup.zip

Program se neinstaluje. Jen se rozbalí komprimovaný soubor. V komprimovaném souboru jsou programy. DSBackup, DSBackupGUI a DSBackupM.