DSDaxDB - fakturace

 

www.ds-soft.cz/dsdaxdb/

Popis řešení DSDax Fakturace

Jedná se aplikaci k vystavování faktur pro neplátce i pro plátce DPH.

 

Velkou výhodou je možnost snadné následné úpravy řešení. Pokud je potřeba nějaké pole přidat nebo upravit, je to možné udělat velmi snadno.

Je možné jednoduše přidat další tiskový formulář, nebo ho upravit. Vytvářet a upravovat tiskové formuláře lze v programu MS Word, Libre Office nebo používat HTML.

Toto řešení má za úkol ukázat snadnost a časovou rychlost vytváření v systému DSDax. Časová náročnost pro vytvoření takovéhoto řešení je jen několik hodin.

Řešení obsahuje:

Adresář

Fakturaci pro plátce DPH a Fakturaci pro neplátce DPH.

Zakázky - obsahuje tabulku s názvy zakázek pro faktury. Díky tomu je možné faktury přiřazovat k zakázkám.

Faktury forma úhrady - obsahuje tabulku s formami úhrady. (Hotově, převodem...)

Vlastní adresa - zde nastavujeme adresu dodavatele, která se bude zobrazovat na tiskových formulářích.

 

Jak aplikaci „nainstalovat?“:

Systém DSDax není třeba instalovat.

Soubor DSDaxFakturace.zip rozbalte do libovolné složky. Třeba do c:\DSDaxFakturace\ . Popřípadě na jiný disk. Je možné soubor rozbalit i na přenosný disk a tím získat přenositelnou aplikaci.

Fakturaci pak spouštíme příkazem fakturace.bat

 

Hlavní menu vypadá takto

Nejprve je vhodné nastavit Vlastní adresu

Zde nastavujeme údaje, které se budou zobrazovat na tiskových formulářích. Vyplňte údaje tak, jak je chcete zobrazovat. Do řádku REGISTR uvádějte údaj, který chcete zobrazovat pod adresou s řádkem kde je subjekt registrován. (Obchodní rejstřík a pod.)

 

Dále je vhodné vytvořit zakázky

Faktury se budou zařazovat do zakázek a na základě toho bude možné zjistit zisk na jednotlivé zakázky. Pokud to nepotřebujete používat, tak všechny faktury přiřazujte k jedné univerzální zakázce. Sloupec PRIORITA umožňuje, aby bylo možné si určit v jakém pořadí se budou zakázky v nabídce ve faktuře zobrazovat.

 

Všechny adresy je nutné mít adresáři

Adresář v režimu přehled:

Adresář v režimu edit:

 

Zde je důležitá volba Typ kontaktu. Jen adresy, které mají typ kontaktu „Odběratelé“ se zobrazují v nabídce pro vystavení faktury.


Faktury

Zde si musíme vybrat, zda chceme vystavovat faktury jako plátce nebo neplátce DPH.

Používejte jen jednu volbu. Faktury sdílejí společnou tabulku a vznikl by zmatek. Pokud chcete, tak je snadné přebývající položku odstranit. Stačí v souboru fakturace.dsdaxdb odstranit příslušný řádek.

Přehledu faktur:

 

Faktury je možné filtrovat na zaplacené a nezaplacené:

 

 

Faktura pro plátce DPH v režimu edit.

Vyplňujeme pouze částku bez DPH a procento DPH. Daň a částka s DPH se počítá automaticky.

Číslo faktury se automaticky doplňuje jako číslo o 1 vyšší než poslední číslo faktury. Číslo je možné manuálně změnit. Při vystavení první faktury je nutné číslo nastavit ručně. V čísle faktury smí být jen číslice. Písmena a jiné znaky nejsou povoleny.

 

 

Nabídka tisků faktur

Jsou dostupné následující možnosti:

Faktura HTML - Zobrazí fakturu ve výchozím webovém prohlížeči, jako šablona je použit formát HTML


Faktura PDF (z HTML) - Převede HTML fakturu na PDF a zobrazí PDF

Podmínkou pro dostupnost této volby je nainstalovaný prohlížeč Chrome nebo MS Edge.


Faktura DOCX - Zobrazí fakturu ve výchozím programu pro soubory DOCX.

MS Word, Libre Office apod. Některý z těchto programů musí být nainstalován.


Faktura PDF (z DOCX) - Převede formulář DOCX na PDF a ten zobrazí.

Tato volba je dostupná jen pokud je nainstalován Libre Office


Faktura přímý tisk (z DOCX)

- Formulář DOCX rovnou vytiskne na výchozí tiskárně nebo na posledně použité. (Záleží na verzi LibreOffice nebo MS Word)

Tato volba je dostupná jen pokud je nainstalován Libre Office nebo MS Word.


Faktura přímý tisk na PDFCreator (z DOCX)

- Obdoba předchozí položky. Ale tisk je směrován na tiskárnu jménem PDFCreator. Název tiskárny je možné nastavit. PDFCreator byl zvolen pro příklad.

 

 

Formulář faktury pro plátce DPH

Formulář faktury pro neplátce DPH