DSMAN
Přístupy na stránku
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
https://www.calendar.sk
Popis programu

Modul PRAVIDELNÉ PLATBY


Modul je určen pro evidenci pravidelných plateb (nájem, telefonní poplatky, platby zdravotního a sociálního pojištění, platby pojistek, atd.) Modul je ale možné použít i pro evidenci nakoupených věcí a pod.

Ke každé skupině plateb (typicky smlouva s dodavatelem) lze evidovat jednotlivé předpisy plateb a jednotlivé platby. Vždy vidíme aktuální stav a je tedy zřejmé zda máme vůči dodavateli dluh nebo přeplatek.

Pokud je potřeba být upozorněn na nutnost platby je možnost zadat si nový předpis platby v následujícím termínu a zkopírovat si ho do událostí nebo úkolů a tím je možnost vyvolat alarm, který připomene, abychom na platbu nezapomněli.

Modul je součástí programu DSMAN. Neplacená verze modulu má omezen počet záznamů v obratech plateb, které je možno zadat.

Popis ovládání:

Nejprve je vhodné si vyplnit "číselník způsobů platby". Předdefinováno je "Hotově" a "Převodem". Doplnit si můžete například "Převodem z účtu 12345654/123" a podobně.

Dále je vhodné si vyplnit "číselník druhů platby". Opět jsou některé předdefinované. U každé položky můžete vyplnit jestli se jedná o Penále, Pokutu nebo vratnou zálohu. Podle toho se budou vypočítávat součty v dokladu.

Při samotném zadávání plateb musíte nejprve vytvořit hlavičku platby. Většina těchto údajů se vyplňuje i při zadávání obratů platby. Pokud ve hlavičce tyto údaje vyplníte, pak se budou předvyplňovat automaticky.

Obraty můžete zadávat až po uložení hlavičky platby.

Pokud na poli odběratel nebo dodavatel kliknete pravým tlačítkem myši, pak můžete editovat položku v adresáři nebo vytvořit novou adresu.

V obratech zadáváte Předpisy platby - to jsou částky, které máte zaplatit. Platby - to jsou částky, které byly skutečně zaplaceny.

Tuto evidenci je možné použít napřiklad i pro evidování nákupů a pod.
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58