Hlavní stránka

Popis programu

Download

Podpora

DS-SOFT


DSCALC

Popis programu

Tato kalkulačka na rozdíl od většiny elektronických kalkulaček umožnuje s matematickým výrazem pracovat v jednom řádku a není nutné si pamatovat kde se momentálně při zadávání čísel nacházíte. Snadným způsobem se můžete vrátit k předcházejícím zadáním, upravit je a provést znova výpočet. Máte samozřejmě možnost postup výpočtu přenášet do jiných programů nebo tisknout.


dscalc

Na obrázku je zobrazeno hlavní okno programu DSCAL.
Spodní řádek je určen k zadávání příkladu.
Do horní části se ukládájí příklady, které byly počítány.
Nastavení počtu desetiných míst určuje s kolika desetinnými místy se má zobrazovat výsledek (Na tento počet desetinných míst se výsledek zaokrouhluje)
Pokud v programu myší najedete na jednotlivá tlačítka, tak se zobrazí nápověda k jednotlivým tlačítkům.

Tato kalkulačka Vám umožňuje mnoho matematických funkcí, včetně funkcí pro vědecké výpočty.

Čísla lze zadat v různých tvarech :

dekadickém 1233.5
hexadecimálním    
HAF
binárním B0101001
časovém 13:45
datovém
D01.02.1992

Můžete používat následující operátory :

+ sčítání
- odčítání
* násobení
/ dělení
mocnění

 Kalkulačka respektuje prioritu operátorů. Násobení a dělení má tedy přednost před sčítáním a odčítáním.
Umožnuje práci s neomezeným počtem závorek.                        

Lze také pracovat s procenty:               
20+2%  20-2%                          

Má následující funkce                                

Goniometrické funkce :                 
 
sin(x)  

cos(x)
tg(x)   

cotg(x)

arcsin(x) 

arccos(x)

arctg(x)
arccotg(x)                           
 Údaje se zadávají ve stupních.         
 
Další funkce :                         
    
abs(x) 
absolutní hodnota
round(x) zaokr. na celé číslo př.: round(8.5)=8
round5(x) zaokr. na celé číslo př.: round5(8.5)=9
round01(x) zaokr. na desetiny
roundn0(x) zaokr. na celé číslo nahoru
roundn1(x) zaokr. na celé desetiny nahoru  př.: roundn1(8.01)=8.1
int(x) bez desetinných míst 
frac(x) pouze desetinná místa 
ln(x) přirozený logaritmus
exp(x)
arcus přirozeného log.
log(x) dekadický logaritmus
arclog(x) arcus dekadického log.

Funkce pro práci s datumem:
  
DEN(x) 
vrací den datumu ze vzdálenosti od aktualního data
MESIC(x)
vrací měsíc datumu
ROK(x) 
vrací rok datumu
DELKAMES(x) délka měsíce
Chcete-li zjistit například jaký den bude za 14 dní použijeme následující funkce DEN(14)

Převodní funkce :

ST_RAD(x)        stupně na radiány   
RAD_ST(x)      
radiány na stupně
INCH_CM(x)
palce na cm
CM_INCH(x)     
cm na palce      
FOOT_CM(x)     
stopy na cm 
CM_FOOT(x)     
cm na stopy  
YARD_CM(x)     
yardy na cm 
CM_YARD(x)      
cm na yardy  
UKMILE_KM(x)   
brit. míle na km 
KM_UKMILE(x)   
km na brit. míli
SEAMILE_KM(x)
námoř. míle na km
KM_SEAMILE(x) km na námořní míli 
UKPINT_L(x) brit. pinta na litr
L_UKPINT(x) litr na brit. pintu 
UKGALLON_L(x)   brit. galon na litr
L_UKGALLON(x) litr na brit. galon
OILBARREL_L(x) ropný barel na litr   
L_OILBARREL(x) litr na ropný barel
BEERBARREL_L(x) pivní barel na litr 
L_BEERBARREL(x) litr na pivní barel 
USPINT_L(x) amer. pinta na litr
L_USPINT(x)  litr na amer. pintu
USGALLON_L(x) amer. galon na litr
L_USGALLON(x) litr na amer. galon
OUNCE_G(x) unce na gram
G_OUNCE(x) gram na unci
POUND_G(x) libra na gram  
G_POUND(x)  gram na libru  
UKTON_KG(x) brit. tuna na kg
KG_UKTON(x) kg na brit. tunu
USTON_KG(x) amer. tuna na kg
KG_USTON(x)
kg na amer. tunu   
HP_KW(x) koňská síla na kW 
KW_HP(x) 
kW na koňskou sílu
ATM_BAR(x)
atmosféra na bar
BAR_ATM(x)
bar na atmosféru
MPA_BAR(x)
megapascal na bar
BAR_MPA(x) bar na megapascal
ATM_KPA(x)
atm. na kilopascal
KPA_ATM(x) kilopascal na atm.
C_F(x) stupeň Celsia na stupeň Fahrenheita
F_C(x)   stupeň Fahrenheita na stupeň Celsia
NOT(x)              vrací 1 je-li x=0 jinak vrací 0
TEST01(x) vrací 0 je-li x=0 jinak vrací 1

Proměnné : 

SYST_DATUM
SYST_DEN

SYST_MESIC

SYST_ROK 

SYST_DENVT (den v týdnu) 
SYST_CAS 

SYST_HODINY
SYST_MINUTY

SYST_SEKUNDY

PI   
Ludolfovo číslo
E
číslo E 
RND náhodné číslo v rozmezí 0..1
              dscounter