DSMAN
Popis programu

Import dat


Import z CSV a DBF

Program DSMan počínaje verzí 1.18 umožnuje importovat data ze souborů typu DBF a CSV

p>Pokud chcete importovat data, musí importovaný soubor být buď typu DBF nebo to musí být textový soubor, kde na prvním řádku jsou uvedeny názvy polí a každý další řádek obsahuje jeden záznam. Jednotlivá pole jsou oddělena čárkou.

Příklad:
NAZEV,DATUM,CAS_DO,STAV,ALARM,ALARM_DATUM,ALARM_CAS,ALARM_TYP_AKCE,ALARM_AKCE
TEST,8.4.2004,8.4.2004 13:25:00,0,1,8.4.2004,8.4.2004 13:25:00,0,
TEST,14.5.2004,14.5.2004,0,1,13.5.2004,13.5.2004,0,

Pro importovaný soubor musíte dodržet povolené názvy a typy polí. V importovaném souboru nemusí být všechna pole, ale soubor nesmí obsahovat žádné pole navíc.


Požadované struktury:

Adresář
NAZEV VARCHAR(50)
TITUL VARCHAR(10)
JMENO VARCHAR(50)
PRIJMENI
VARCHAR(50)
ZA_PRIJMENIM VARCHAR(10)
ULICE VARCHAR(50)
MESTO VARCHAR(50)
PSC VARCHAR(6)
STAT VARCHAR(50)
EMAIL1 VARCHAR(50)
EMAIL2 VARCHAR(50)
TELEFON1 VARCHAR(20)
TELEFON2 VARCHAR(20)
MOBIL1 VARCHAR(20)
MOBIL2 VARCHAR(20)
FAX1 VARCHAR(20)
WWW1 VARCHAR(50)
WWW2 VARCHAR(50)
NAZEV2 VARCHAR(50)
ICO VARCHAR(10)
DIC VARCHAR(14)
BU_UCET VARCHAR(15)
BU_BANKA
VARCHAR(4)
NAZEV_ZKRACENY VARCHAR(10)


Úkoly
AKTIVNI INTEGER
NAZEV VARCHAR(255)
DATUM
DATE
CAS_DO DATE
STAV INTEGER
ALARM INTEGER
ALARM_DATUM DATE
ALARM_CAS DATE
ALARM_TYP_AKCE INTEGER
ALARM_AKCE VARCHAR(255)

Kalendář
DATUM
DATE
CAS_OD
DATE
CAS_DO
DATE
CELY_DEN
INTEGER
NAZEV
VARCHAR(255)
ALARM
INTEGER
ALARM_DATUM
DATE
ALARM_CAS
DATE
ALARM_TYP_AKCE
INTEGER
ALARM_AKCE
VARCHAR(255)

Vzhledem k tomu, že názvy polí je nutno dodržet přesně, je zřejmé, že ze souboru typu DBF není možné importovat některá pole vzhledem k tomu, že délka názvu pole je v souboru typu DBF omezena.

IMPORT Z PROGRAMU OCEP

Tento import přenáší data ze souboru DBF vyexportovaném programem OCEP. Pro import z programu OCEP je nutno dodržet následující:

V programu DSMan je nutné mít vytvořeny následují kategorie:
Firmy
Priváty
Subdodavatel
Zaměstnanci
Osobní
Projektanti
Propuštění zaměstnanci
Dodavatelé
Odběratelé

Import z OCEPu maže všechny adresy z adresáře DSMana, které mají stejný zkrácený název jako importovaný záznam. Vychází tedy z předpokladu, že adresy měníte v OCEPu a do DMSana je importujete. Pokud máte v OCEPU duplicitní zkrácený název pak může dojít při importu k výmazu většího množství adres. K výmazu adres může dojít i pokud v adresáři DSMana nemáte vyplněny jedinečné zkrácené názvy.

Před importem z programu OCEP doporučujeme vždy provést zálohu dat programu DSMan !
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
http://www.calendar.sk
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58
|importdat.html|