DSMAN
Popis programu

Kniha jízd


Tato verze knihy jízd je určena pro soukromé vozidlo používané k podnikání, ale je možné s určitými omezeními vést i knihu jízd firemního vozidla.

Pokud chcete používat modul kniha jízd, tak je nutné nastavit následující údaje v souboru DSMAN.INI. (Soubor je ve stejné složce kam jste instalovali program. Standardně ve složce c:\dsman\ )

[KJ]
visible=1

Program je nutné nejprve ukončit a po změně znovu spustit.

V levém menu se zobrazí záložka Kniha jízd.

Přehled aut

Zde nadefinujete vozidla, pro která chcete vést knihu jízd. V sekci práva nastavíte, kdo může s daným vozidlem pracovat.

Zadávání jízd
Zde zadáváte jednotlivé jízdy.

Princip zadávání vychází z předpokladu, že většina jízd je realizována mezi adresami zadanými v adresáři. Pro zadávání jízd je vhodné si pro adresář založit novou kategorii – „kniha jízd“, do které přiřadíte všechny adresy kam jezdíte. Při zadávání jízd si vyberete v přehledu zobrazovaných kategorií pouze kategorii „kniha jízd“, tím docílíte, že v přehledu adres se budou zobrazovat pouze adresy kam jezdíte.

V „Časté adresy“ máte možnost vybrat až pět adres kam často jezdíte (jedna z nich jistě bude adresa kde parkujete)

„Auto“ - musíte zvolit vozidlo, pro které zadáváte jízdy.

„Datum“ - zde zadáváte datum jízdy. Tlačítkem vpravo můžete datum zvýšit o 1 den.

„Důvod“ - zde zadáváte důvod proč byla uskutečněna jízda.

Tlačítkem se zeleným plusem přidáte tento důvod do číselníku důvodů.

Tlačítkem s disketou uložíte tento důvod k adrese „do“ a při další jízdě na tuto adresu bude důvod automaticky předvyplněn. Podmínkou je, aby adresa „do“ byla vybrána z adres v „Adresy“ nebo „Časté adresy“, tato funkce není k dispozici v případě manuálního zadávání adresy.

„Do“ je adresa odkud jedete. Je vhodné ji vyplňovat kliknutím na adresu v „Adresy“ nebo kliknutím na tlačítko s modrou šipkou v „Časté adresy“.

„Od“ je adresa kam jedete. Je vhodné ji vyplňovat kliknutím na adresu v „Adresy“ nebo kliknutím na tlačítko s modrou šipkou v „Časté adresy“.

„Vzdálenost“

„Vzdálenost minimální“ je minimální vzdálenost mezi těmito adresami.

„Vzdálenost maximální“ je maximální vzdálenost mezi těmito adresami. Tato hodnota je pouze informativní a není nutné ji vyplňovat.

Tlačítko s disketou slouží k uložení vzdálenosti mezi adresami „Od“ a „Do“. Zaškrtávátko určuje, jestli je při ukládání uložena tato vzdálenost pro jízdu oběma směry. Pokud je pro tuto kombinaci adres uložena vzdálenost, tak jsou pro příště nabídnuty tyto údaje. Uložit tyto údaje je možné pouze, pokud jsou obě adresy vybrány z adresáře.

Tlačítkem „Ulož“ uložíte údaje do knihy jízd.

V sekci „Kam kopírovat adresu“ můžete vybrat kam bude kopírována adresa, jestli do adresy „Od“ nebo „Do“. Pokud máte zaškrtnuto „Posun“, pak při výběru adresy je automaticky adresa „Do“ přesunuta do „Od“. Při tomto výběru je v případě, že máte uloženy vzdálenosti mezi adresami možné zadávat jízdy vždy pouze výběrem adresy a stiskem tlačítka „Ulož“ .

Zpočátku je vhodné ukládat důvody jízdy a vzdálenosti neboť až máme uloženu většinu vzdáleností a důvodů tak je zadávání jízd velice rychlé.

Přehled jízd

Zde získáte možnost prohlédnou si všechny zadané jízdy, pravděpodobně ale bude používat vhodnější volbu „Přehled jízd pro konkrétní vůz“

Přehled jízd pro konkrétní vůz

Tento přehled umožňuje prohlížet jízdy pro konkrétní vůz, jednotlivé dny jsou barevně odděleny. V případě, že dvě následující položky mají jiný Název i Příjmení pak jsou oba záznamy zobrazeny červeně, neboť je zjevnou chybou odjet od jinud než kam bylo přijeto.

Pokud je rozdílný pouze Název nebo Příjmení, pak jsou oba záznamy zobrazeny zeleně, neboť je možné, že se jedná o chybu. Toto může nastat v případě, že například jedete do nějaké firmy k osobě „A“, následně jednáte s osobou „B“, od které odjíždíte. Příjmení je v tomto případě jiné, ale firma je stejná.

V tomto přehledu máte možnost vymazat kterýkoli záznam. Toto je nutné použít v případě chyby, neboť záznamy není možné opravovat a je nutné vymazat záznamy za celý den a tento den znova zadat.

Tisk přehledu jízd

Zde můžete tisknout přehled jízd. Zadáváte Auto, datum Od a datum Do. Pokud datum nevyplníte tiskne se vše.

Můžete také použít dvouřádkový Titulek, který se tiskne na začátku sestavy.

Pokud vyplníte stav tachometru, pak se v sestavě tiskne u každé jízdy stav tachometru. Jako „Stav tachometru „ zadáváte počáteční stav tachometru, jaký byl před první jízdou, která bude zobrazena v přehledu. Tímto lze tuto knihu jízd používat i pro firemní vozidlo, kde je nutné evidovat stav tachometru.

Pokud vyberete některou z položek „Vyčíslit důvody“, pak je na konci vyčíslena vzdálenost, která byla ujeta z tohoto důvodu. Tímto je možné vést knihu jízd v případě, že používáte služební vozidlo pro soukromé účely. Vaše soukromé jízdy uvedete například jako „Soukromé“, jakou použijete adresu není podstatné, a při tisku bude vyčíslena vzdálenost kterou auto ujelo jako soukromou jízdu.
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
http://www.calendar.sk
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58
|kj.html|