Správa počítačových sítí

Mým stylem práce není účtovat pravidelné měsíční paušály, ale řešit problémy, které skutečně nastanou. V případě, že máte počítačovou síť v pořádku, je možné, že moje služby budete potřebovat třeba jen jednou za půl roku. Zaplatíte pouze za služby, které vaší firmě poskytnu. Nevyžaduji sepisování žádných dlouhodobých smluv, svoje služby poskytuji i jednorázově.

Problémy se snažím řešit operativně. Často je možné problém vyřešit i po telefonu, popřípadě vzdáleným připojením se k vašemu počítači a on-line konzultací konkrétního problému. Tento způsob je i pro zákazníka finančně příznivý, protože mnoho problémů se dá tímto způsobem vyřešit během několika minut.

V případě sítě s větším počtem uživatelů je možné se dohodnout na občasných návštěvách, při kterých se najednou vyřeší všechny dotazy a neakutní problémy uživatelů, které nastanou. Tímto způsobem je možné v sítích s řádově desítkami počítačů ušetřit za správce sítě na plný úvazek, který je většinou velkou část pracovní doby nevytížený.

Moje služby se neomezují na řešení pouze SW problémů, ale samozřejmě řeším i problémy HW rázu.

Mohu provést softwarový audit, při kterém se zkontroluje, zda všechny nainstalované programy jsou legálně získané. Zároveň doporučím čím je možné placený SW nahradit. Ve většině případů je totiž možné místo placených programů používat programy, které jsou k dispozici zdarma (Freeware apod.) Tyto programy jsou často lepší než ty placené.

Mohu poradit jak minimalizovat možnost úniku dat. Zejména v případě používání přenosných počítačů je riziko krádeže počítače a s ním možný únik dat velmi častý. Obdobné riziko je přenášení citlivých dat na běžných flash discích. Je tedy velmi důležité citlivá data odpovídajícím způsobem zabezpečit.

V tomto oboru pracuji již více než 30 let. Mohu vám tedy nabídnout široké spektrum zkušeností.

Proč externí správu sítě ?
Na rozdíl od stálého zaměstnance vás to finančně bude stát výrazně méně. Externímu správci sítě neplatíte žádné školení. Neplatíte žádné odvody z mezd a podobně. Externí správce sítě problém, který vám nastane, již pravděpodobně řešil mnohokrát a nebude se tedy na vašem případě učit co udělat. Externí správce sítě se při správě sítě nebude na rozdíl od interního pracovníka zabývat jinou s tím nesouvisející činností. (Například hraním her.) Nemá na to čas a ani prostor kam se může “zašít”. Pro externího správce sítě je nejhorší „noční můrou“ zavolání, že nastala nějaké havárie kdy musí všeho nechat a musí tento problém okamžitě řešit. Je tedy v jeho zájmu udržovat síť v takovém stavu, aby se tato možnost co nejvíce minimalizovala.
Nelze ale opomenout ani určitou zdánlivou nevýhodu spočívající v tom, že není trvale k okamžité dispozici a nemůže tedy řešit problémy základní neznalosti uživatelů, kteří si neumí například vložit papír do tiskárny. Ale zde je otázkou, zda je vhodné platit vysoce kvalifikovaného odborníka pro řešení nenáročných úkonů.

Vzdálená správa sítě, vzdálené konzultace.
Pomocí speciálního programu je možné se připojit ze vzdáleného počítače. Pro tento způsob používám zejména program na bázi VNC. Zjednodušeně řečeno to probíhá tím způsobem, že ze svého počítače vidím obsah obrazovky klientova počítače a mohu ovládat jeho myš a klávesnici. On zároveň vidí co dělám. V případě, že zároveň probíhá telefonické spojení, tak se situace příliš neliší od mé přítomnosti u “problematického” počítače a je možné konzultovat problém s uživatelem počítače. Tento způsob je velmi operativní, protože mnoho problémů se dá tímto způsobem vyřešit během několika minut. Zároveň je tím i pro zákazníka finančně příznivý. Podmínkou samozřejmě je funkčnost připojení k internetu. V opačném případě se nelze k počítači připojit.
Tento způsob připojení je bezpečný i tím, že spojení musí iniciovat klient zevnitř sítě. Není totiž možné aby se do správně zabezpečené sítě připojil někdo zvenčí. Klient tedy má plně pod kontrolou kdo a kdy se připojí k jeho počítači.