Vzdálená pomoc

Stažení programu zde

Vzdálená pomoc, vzdálená správa sítě, vzdálené konzultace

Pomocí speciálního programu je možné se připojit ze vzdáleného počítače. Zjednodušeně řečeno to probíhá tím způsobem, že ze svého počítače vidím obsah obrazovky klientova počítače a mohu ovládat jeho myš a klávesnici. Klient zároveň vidí co dělám. V případě, že zároveň probíhá telefonické spojení, tak se situace příliš neliší od mé přítomnosti u “problematického” počítače a je možné konzultovat problém s uživatelem počítače. Tento způsob je velmi operativní, protože mnoho problémů se dá tímto způsobem vyřešit během několika minut a tím je zároveň i pro zákazníka finančně příznivý. Podmínkou samozřejmě je funkčnost připojení k internetu. V opačném případě se nelze k počítači připojit. Tento způsob připojení je bezpečný i tím, že spojení musí iniciovat klient ze svého počítače. Není totiž možné, aby se ke správně zabezpečenému počítači připojil někdo zvenčí. Klient tedy má plně pod kontrolou, kdo a kdy se připojí k jeho počítači.

Bezpečnost

Spojení musí vždy iniciovat klient ze svého počítače. Není tedy možné se do klientova počítače připojit bez jeho přímé součinnosti. Spojení probíhá šifrovaným přenosem, aby nebylo možno data cestou odposlechnout. Klient na své obrazovce vidí všechny probíhající kroky a má možnost spojení kdykoliv ukončit.


Co není možné na dálku opravit

Není možné opravit jakoukoli hardwarovou závadu počítače. Není možné se samozřejmě připojit, pokud není funkční internetové připojení. Nelze odstranit některé počítačové viry. Pro odstranění některých počítačových virů je potřeba počítač restartovat do stavu nouze nebo spustit pomocí speciálního CD. A při tom není možné používat vzdálené pomoci. Obtížně lze instalovat některá zařízení (například tiskárny apod.), kdy je potřeba zapojit kabely a ve vhodný okamžik zařízení připojit. Toto je možné pouze v případě, že klient spolupracuje a na pokyn provede připojení, popřípadě ovládá připojené zařízení.

Jak to probíhá

Klient stáhne dle zaslaných pokynů z internetu program pro komunikaci a v předem dohodnutý čas se připojí ke vzdálené pomoci. (Postup je naprosto jednoduchý) Pokud je potřeba zároveň hlasově komunikovat, tak zavolá. (Možnosti jsou na Skype, na pevnou linku nebo na mobil.) Nyní je možné společně řešit problémy. Konzultovat nejasnosti apod., Po ukončení spojení není třeba nic odinstalovávat. Program pro vzdálenou pomoc se neinstaluje, jen se stáhne a uloží například na plochu.

Postup pro připojení ke vzdálené pomoci

Nejprve je třeba stáhnout program pro vzdálenou pomoc z této adresy:
www.ds-soft.cz/ds-soft.exe
Po stažení je třeba program spustit.
Po spuštění programu se zobrazí následující okno:

Udělejte dvojklik na položce „Přes internet“ tím se připojíte ke vzdálené pomoci.
Nyní by měla být vzdálená pomoc připojena.