DSBackupM

DSBackupM je manažer úloh pro DSBackup.

Popis ovládání:

Načti – načte úlohy. Je možné vybrat jednu nebo i více úloh, které se zobrazí. Další možností je v menu Soubor zvolit volbu Nastavení složky s úlohami. Tím uloží do konfiguračního souboru složku, z které se budou při každém startu programu načítat všechny úlohy.

Aktualizuj – znovu načte úlohy a doplní k nim aktuální informace o čase spuštění a počtu záloh.

Spusť úlohy – Spustí všechny označené úlohy.

Plná záloha – Pokud je zaškrtnuto “Plná záloha”, tak vynutí plnou zálohu.

Hibernace – Pokud je zaškrtnuto “Hibernace”, tak pro provedení záloh hibernuje počítač.

Vypnout – Pokud je zaškrtnuto “Vypnout”, tak pro provedení záloh vypne počítač.

Neposílat mail – Pokud je zaškrtnuto ” Neposílat mail”, tak pro provedení záloh neposílá mail s informacemi o proběhlé záloze i v případě, že je v úloze požadován.

Ulož označení – uloží označení úloh. V případě, že je nastaveno automatické otevírání složky s úlohami, tak při spuštění programu označí úlohy dle uloženého stavu.

Dvojklik na řádku s úlohou způsobí otevření úlohy v programu DSBackupGUI.