DSMAN
Přístupy na stránku
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
https://www.calendar.sk
Popis programu

Banka – Evidence bankovních účtů.


Obsahuje následující funkce:

Přehled výpisů – zobrazuje přehled výpisů s mezisoučty apod.

Párování výpisů – pokusí se spárovat zadané výpisy s fakturami.

Bankovní výpisy – přehled a možnost editace bankovních výpisů

Bankovní účty – přehled a možnost editace bankovních účtů

Import bankovních výpisů – import bankovních výpisů ze souboru ve tvaru „gpc“. Import souboru tohoto typu je vyzkoušen s výpisy z Komerční banky a FIO. Je pravděpodobné, že stejný tvar používají i některé jiné banky.
Pokud chcete importovat více výpisů najednou, tak je možné při výběru souborů stisknout klávesu Ctrl a označit více souborů.

Číselník druhů platby - přehled a možnost editace druhů plateb

Číselník bank - přehled a možnost editace názvů a kódů bank

Párování výpisů ve tvaru gpc s fakturami – Spustí párování faktur dle výpisu ve tvaru gpc.

Tento výpis neimportuje, pouze ho páruje ! Tuto funkci nemá smysl pokud používáte import a evidenci bankovních výpisů.
Pokud chcete importovat více výpisů najednou, tak je možné při výběru souborů stisknout klávesu Ctrl a označit více souborů.


Načtení a zobrazení bankovních výpisů ve tvaru gpc
Načte a zobrazí bankovní výpis ve tvaru gpc. Tato funkce má smysl, pokud chcete zkontrolovat, jak vypadá výpis z banky. Zároveň se touto funkcí dá zkontrolovat, jestli je výpis ve tvaru, který program dokáže načíst. Pokud výpis vypadá správně, nezapomeňte zkontrolovat čísla účtů. V této položce by mohla být nekompatibilita.
Pokud chcete importovat více výpisů najednou, tak je možné při výběru souborů stisknout klávesu Ctrl a označit více souborů.

Přepočet všech zůstatků – Tato funkce přepočte bankovní zůstatky. V editaci bankovního účtu můžete nadefinovat počáteční stav a následným spuštěním této funkce se do položek Celkem debet,Celkem kredit a Akt.stav zapíše stav vypočítaný z bankovních výpisů. Tento stav by měl souhlasit se stavem účtu dle výpisu.

Popis práce s bankovními výpisy.
Nejprve je třeba nadefinovat Číselník druhů platby.
Jsou předdefinovány tyto druhy platby:
Bankovní poplatky
Faktura přijatá
Faktura vydaná
Faktura vydaná zálohová
Neurčeno

Těchto druhů platby si můžete nadefinovat libovolné množství. Každá z položek musí mít vyplněn druh. Tento druh určuje jak se bude s položkou dále pracovat při párování.
Existují tyto druhy:
Nespárováno - není spárováno
Nelze párovat - není možné spárovat (například bankovní poplatky)
Faktura vydaná
Zálohová faktura
Faktura přijatá
Tyto druhy není možné přidat ani změnit.

Můžete si tedy třeba nadefinovat různé druhy bankovních poplatků, platba pojištění a podobně. Pokud ale nadefinujete více druhů platby, které budou mít vyplněn druh Faktura vydaná nebo Zálohová faktura nebo Faktura přijatá, nebude správně fungovat párování. Všechny položky, které přidáte by měly mít druh Nelze párovat


Dále je třeba nadefinovat bankovní účty. Bankovních účtů můžete mít nadefinováno libovolné množství. Číslo účtu je třeba vyplnit ve stejném tvaru jako je uvedeno v elektronickém výpisu. To je většinou 16 míst bez pomlčky. Pokud toto nedodržíte nebude fungovat automatické párování. Do položky počáteční stav je třeba vyplnit počáteční stav účtu.
Položky Celkem debet,Celkem kredit a Akt.stav se vyplní automaticky po každém spuštění funkce Přepočet všech zůstatků
Do položky Způsob platby faktury je potřeba nastavit hodnotu jak se má při párování vyplnit položka ve faktuře „způsob platby“ . Tato hodnota by měla být nastavena na převodem
Položka Výchozí druh platby určuje jak se při importu bankovního výpisu vyplní Druh platby. Mělo by být nastaveno „Neurčeno“
Párovat určuje jestli se bankovní výpis vztažený k tomuto účtu páruje s fakturami. Zaškrtněte pokud se přes tento účet platí faktury. Pokud se nepoužívá pro platbu faktur nezaškrtávejte.


Dále je vhodné nadefinovat číselník bank. Není to nezbytné, ale pokud nebude nadefinován tak v přehledu výpisů nebude zobrazen název banky.

Nyní je již možné pořizovat výpisy.
Nejjednodušší je použít import bankovních výpisů ze souboru ve tvaru „gpc“. Import souboru tohoto typu je vyzkoušen s výpisy z Komerční banky (mojebanka.cz) a FIO. Je pravděpodobné, že stejný tvar používají i některé jiné banky.
Pokud chcete importovat více výpisů najednou, tak je možné při výběru souborů stisknout klávesu Ctrl a označit více souborů.
Pokud není možné importovat automaticky je možné výpisy pořizovat ručně.

V okamžiku kdy jsou pořízeny výpisy je možné spustit Párování výpisů.
Tato funkce projde všechny výpisy, které mají jako druh vyplněno nespárováno a které se vztahují k účtu, který má zaškrtnutu položku párovat. Pro všechny tyto položky se hledá faktura, která nemá vyplněn datum zaplacení a zároveň má stejný variabilní symbol a je vystavena na stejnou částku.
Pokud je faktura nalezena tak se :
  • do faktury zapíše datum zaplacení a vyplní se druh platby typem, který je nastaven u příslušného účtu.
  • do bankovního výpisu se vyplní druh platby (Faktura vydaná, Faktura došlá, Faktura vydaná zálohová)
  • do bankovního výpisu se vyplní Adresa, ke které se vztahuje tato platba. Tato adresa se získává z faktury
  • do adresáře se do adresy, ke které vztahuje platba, vyplní bankovní účet. Tento účet se vyplní ve tvaru v jakém je uveden ve výpisu. (pravděpodobně ve formátu 16 znaků bez pomlčky) Pokud již bankovní účet je v adresáři v příslušné adrese vyplněn tak se nepřepíše.

V položce Bankovní výpisy nyní vidíme přehled všech výpisů. Ty výpisy, které mají v položce druh vyplněn druh Neurčeno, popřípadě jiný, u kterého je nastaveno, aby se zobrazoval při nespárování, jsou nespárovány. To může nastat pokud je špatně vyplněn variabilní symbol nebo špatně zaplacená částka. Tyto položky je nutné je spárovat ručně. Dále to může nastat v případě plateb, ke kterým neexistuje faktura (Pojistné, daně apod.). U těchto položek je třeba nastavit ručně druh platby. Je vhodné si nastavit druh platby pro každý druh plateb. Tedy například DPH, Silniční daň a pod.
V přehledu výpisů vidíme položku Adresář to je adresa z párování bankovního výpisu. Dále je tam položka Adresář dle účtu, to je adresa vyhledaná z adresáře podle účtu. Podle této položky se můžeme orientovat při zjišťování kdo tuto platbu provedl.
Dále je tam položka banka. Tato položka se doplňuje z číselníků bank. Pokud není číselník bank vyplněn, pak je tato položka prázdná.


Pokud spustíme funkci Přepočet všech zůstatků, tak se přepočtou bankovní zůstatky. V editaci bankovního účtu můžete nadefinovat počáteční stav a následným spuštěním této funkce se do položek Celkem debet, Celkem kredit a Akt.stav zapíše stav vypočítaný z bankovních výpisů. Tento stav by měl souhlasit se stavem účtu dle výpisu.

Pokud vybereme přehled výpisů tak se zobrazí tisková sestava s přehledem výpisů.
Sestava je vytvořena pro každý účet. Nejprve je vždy uvedena tabulka s přehledem všech výpisů setříděna podle data. Následně je zobrazena tabulka s mezisoučty dle druhů platby. Je tedy možné získat například přehled všech plateb na pojištění, DPH a pod. se součtem částek.

Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58