DSMAN
Přístupy na stránku
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
https://www.calendar.sk
Popis programu

Jednoduché Události - JU


Jednoduché události jsou obdobou kalendářních událostí. Ale na rozdíl od kalendářních událostí není možné jim přiřadit kategorie, zobrazovat je v kalendáři, přiřazovat je skupinám a pod. Každá JU je zároveň alarmem.

U JU se vyplňuje pouze Datum, Čas a Název. JU se také nijak nearchivují. Tím jsou JU velmi snadno použitelné.

V okamžiku, kdy nastane zadaný čas, je vyvolán dialog a zobrazen text JU. Pokud je v té době vypnut program, tak se tyto JU zobrazí při prvním spuštění programu.

Je třeba počítat s tím, že událost může být vyvolána až s minutovým zpožděním oproti požadovanému času.


Dále je možné použít "Hromadné JU". (Pouze placené verze) Pomocí HJU je možno využít opakování JU.

U HJU se vyplňuje:
Od, Do - určuje interval platnosti
Čas - V kolik hodin má být vyvolána JU. Nemusí být vyplněno, pak se událost vygeneruje při každém spuštění programu v platném dni nebo změně v Hromadných událostech.To lze využít pokud chceme být upozorněni v požadovaném dni, ale nezáleží nám na čase. Musíme, ale počítat s tím, že dostaneme upozornění při každém spuštění programu v zadaném dni. Program totiž neví jestli jsme ho tento den již spouštěli.
Název - Text který se bude zobrazovat.

Opakování po - Po kolika dnech se bude událost opakovat. 0 znamená, že bude každý den v intervalu. Jiné číslo znamená, že se bude opakovat každý x-tý den od počátku intervalu.
Příklad: Počátek je 1.1.2000 Opakování 2.
Ju budou generovány 1.1.2000, 3.1.2000, 5.1.2000 ...

Den - Den v měsíci, v který bude generována JU.0 znamená, že bude generována každý den

Měsíc - Měsíc v roce, v který bude generována JU. 0 znamená, že bude generována každý měsíc

JU je vygenerována, pokud jsou ten den zároveň platné všechny tři podmínky.
Příklad 1: Od=1.1.2000, Do=5.1.2000, Opakování=2, Den=3, Měsíc=1
Bude generováno:
3.1.2000 Souhlasí den, Souhlasí opakování,Souhlasí měsíc

Příklad 2: Od=1.1.2000, Do=5.1.2000, Opakování=2, Den=0, Měsíc=1
Bude generováno:
1.1.2000 Na dni nezáleží, Souhlasí opakování,Souhlasí měsíc

3.1.2000 Na dni nezáleží, Souhlasí opakování,Souhlasí měsíc

5.1.2000 Na dni nezáleží, Souhlasí opakování,Souhlasí měsíc

HJU jsou generovány vždy při spuštění programu nebo při změně HJU. Nejsou generovány již prošlé JU. Takže pokud je program spuštěn například ve 12:00, pak jsou generovány JU, které mají nastaven čas vyšší nebo roven 12:00.

Není rozumné vygenerované JU ručně měnit. Neboť JU generované z HJU jsou při každém generování smazány a znova vytvořeny. Není tedy jisté jak dlouho bude ruční změna platná.


Pomocí JU je možné i poslat zprávu jinému uživateli (má smysl pouze ve víceuživatelské verzi). Pokud pošlete zprávu uživateli, který nemá spuštěn program, obdrží ji až program spustí.


Dále je možné pomocí JU oznamovat jiným uživatelům, že došlo ke změně nějakého záznamu. (má smysl pouze ve víceuživatelské verzi)

Pokud uložíte záznam místo tlačítkem "Uložit" tlačítkem "Uložit a oznámit změnu ostatním", tak všichni uživatelé, kteří mají právo záznam číst dostanou zprávu, že záznam byl změněn.
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58