DSMAN
Přístupy na stránku
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
https://www.calendar.sk
Popis programu

Vytáčení telefonních čísel


Od verze programu 1.41 je možné je možné z adresáře vytáčet telefonní čísla přes nějakého klienta internetové telefonie nebo Skype.
Tato funkce je dostupná jen v placených verzích.

Pokud je na začátku telefonního čísla uveden řetezec "s:" nebo "S:" pak se volá prostřednictvím Skype. V opačném případě se volá prostřednictvím SW telefonu.

Pro tuto funkci musí být do dsman.ini přidána sekce [PHONE] s následujícími třemi řádky:
SKYPE=cesta a jméno ke skype
PROGRAM=cesta a jméno k sw telefonnu
PARAMETER=parametr, který program vyžaduje pro předání telefonního čísla

Řádek SKYPE musí obsahovat cestu k programu Skype. Pravděpodobně bude nainstalován ve stejné složce jako je uvedeno v příkladu.

Řádek PROGRAM musí obsahovat cestu k softwarovému telefonu.

Řádek PARAMETER musí obsahovat parametr, který daný program vyžaduje jako parametr pro předání telefonního čísla. Místo kde bude vloženo číslo z telefonního seznamu je dáno řetezcem "%s".

Pokud Skype nebo Internetová telefonie není využíváno, není nutné uvádět příslušné řádky.

Příklad 1:
[PHONE]
SKYPE=c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
PROGRAM=c:\Program Files\CounterPath\X-Lite\x-lite.exe
PARAMETER=-dial=sip:<%s>

Ve výše uvedeném příkladu je uvedena konfigurace pro SW telefon X-Lite verze 3 a Skype

Příklad 2:
[PHONE]
SKYPE=c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
PROGRAM=c:\Program Files\SJLabs\SJphone\SJphone.exe
PARAMETER=sip:%s@x.x.cz

Ve výše uvedeném příkladu je uvedena konfigurace pro SW telefon SJ Phone verze 1.6 a Skype

Poznámka:
Příslušný řetezec pro předání čísla je nutné dohledat v dokumentaci od výrobce příslušného SW. Pro každý program se tento řetezec může lišit. Je i možné, že Vámi používaný SW není schopen telefonní číslo převzít.
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58