DSMAN
Přístupy na stránku
Ocenění
Tip dne serveru Slunečnice.cz - serveru freeware a shareware
Používáme informace z:
https://www.calendar.sk
Popis programu

Základní fakturace


Modul základní fakturace je modul určený k evidenci přijatých faktur a vystavování a evidenci vydaných faktur včetně zálohových faktur (Proforma faktur).

Modul neobsahuje evidenci skladu. To obsahuje modul fakturace (ve vývoji) , proto tento modul nazýváme "jednoduchá fakturace" abychom ho odlišili od fakturace obsahující i sklad.

Modul je schopen zobrazit obrat, náklady, zisk, platební morálku odběratelů, ziskovost jednotlivých odběratelů, povinnost DPH za určité období a mnoho dalších údajů.

Modul je možné využít pro plátce i neplátce DPH.


Před použitím modulu je nutné nastavit parametry. (Plátce DPH a pod.)

Dále je vhodné nastavit způsob výpočtu faktur. Ve výchozím nastavení se faktury počítají přesně - bez zaokrouhlení. Máte možnost nastavit 3 způsoby výpočtu nebo si nadefinovat výpočet vlastní.

Ve složce, kde je nainstalován program je podsložka JF a v ní jsou formuláře pro tisk faktur. Jsou k dispozici dvě sady, jedna ve formátu RTF a druhá ve formátu DOC.

V formulářích je třeba nastavit fakturační údaje dodavatele.

Je možné vytvořit si podle vzorů libovolný formulář, je možné i vytvořit si formulář který bude vpisovat údaje do předtištěného formuláře.

Více o tisku je zde


V bezplatné verzi modulu je možné pořídit 30 faktur ročně.

Blížší informace jsou v ceníku.
Vyhledávání
Aktuální verze
Aktuální verze programu je: 1.58